kövşənləmək

kövşənləmək
f. Üstünü kövşənlə, küləşlə örtmək. Damı kövşənləmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • kövşənləmə — «Kövşənləmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kövşənlənmə — «Kövşənlənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kovs — sb., en, er, erne (metalring i tov; lerskål) …   Dansk ordbog

  • kövşən — is. 1. Taxıl əkilmiş yer; zəmi. Heç keçilər öz özünə kövşəndən çıxıb canavara yem olarmı? S. R.. <Ataş:> Atam kövşəndə taxıl biçəndə anam xırmanda vəl sürürdü, sovruq atırdı. . Ə. Vəl.. // Taxılı biçilmiş tarla. Dağlarda, daşlarda,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kövsər — is. <ər.> 1. Dini əfsanəyə görə, guya cənnətdə olan bir bulağın adı. // Şairanə təşbehlərdə. Ləblərin ləzzəti var; Kövsəririzvandan betər. A. Ə.. Kövsər suyu – bax abi kövsər («ab»da). Qədir. . şərabı kövsər suyuna bənzədir. M. C.. 2. məc.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kövşənlənmək — məch. Üstü kövşənlə, küləşlə örtülmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kövşənli — sif. Kövşəni olan, üstü kövşənli örtülmüş. Kövşənli dam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kövşənlik — is. Taxılı biçilmiş tarla. Kürün o tayından əsən qəfil külək sahildəki biçənəyin üstündən adlayıb kəndin arasını dolaşdıqdan sonra kövşənliyi xışıldatdı, xır yolu tərəfə gəldi və gözlənilmədən yana burulub təpədəki qəbristanlığa doğru döndü. İ. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Kovs — Jern , stål , messing eller kunststofring, der kan syes ind i tov eller wire for at skabe et solidt øje …   Danske encyklopædi

  • kövsər — ə. cənnətdə bulaq adı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”